Taloyhtiön rakennuttama märkätilasaneeraus: As Oy Lapinkävijäntie

Märkätilatyöt ovat rakennuksen sisäremonteista vaativimpia ja ne edellyttävät tekijöiltä ja valvojalta lujaa ammattitaitoa ja tinkimätöntä huolellisuutta. Märkätilan rakentamista suunnittelevan on hyvä olla yhteydessä alan ammattilaiseen, jolla on kokemusta siitä, mitä tulee ottaa huomioon toimivan märkätilan rakentamisessa.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: As Oy Lapinkävijäntie
  • Projekti: Taloyhtiön rakennuttama märkätilasaneeraus: Kymmenen kylpyhuonetta. Projektinjohto ja märkätilasaneeraus
  • Aika: 2021 – 2022
  • Sijainti: Rovaniemi
  • Powerian rooli: Projektinjohto, suunnittelu, valvonta

Lähtötilanne

Taloyhtiön isännöitsijä pyysi tarjousta aiemmin tehdyn märkätilakartoituksen tuloksiin pohjautuen. Kartoituksessa todettiin, että kymmenessä märkätilassa on viitteitä rakenteellisesta kosteudesta. Nämä kymmenen taloyhtiö päätti saneerata omana hankkeenaan.

Ennen tarjouksen jättämistä kävimme yhtiön isännöitsijän kanssa puhelinkeskustelun, jossa käsittelimme taloyhtiöön tulevia muita remontteja, jotka olisi syytä ottaa huomioon suunnittelussa. Kävi ilmi, ettei taloyhtiöön oltu tehty vielä vesijohtojen uusimista ja näin ollen tulevassa kylpyhuoneremontissa tämä olisi syytä ottaa huomioon.

Kuva: Ennen ja jälkeen remontin

Suunnittelunaloituspalaveri

Suunnittelun aloituspalaverissa käytiin läpi taloyhtiön hallituksen kanssa erilaisia vaihtoehtoja, remontin toteuttamiseksi ja päädyttiin ratkaisuun, jossa kylpyhuoneen lattiaan ja seiniin asennettaisiin normaaliin tapaan laattapinnoite.

Suunnittelukatselmus

Suunnittelukatselmuksessa kävimme kiertämässä remontoitavat tilat ja kuvasimme ne 360-kameralla suunnittelun aikaiseen käyttöön. Suunnittelun yhteydessä tehtiin kylpyhuoneen korjaustyösuunnitelma täydennettynä LVI-suunnitelmilla, joissa tehtiin varaus tulevaa vesijohtoremonttia varten.

Linjasaneeraus kylpyhuonesaneerauksen yhteydessä

Ideana suunnittelussa oli, että huoneiston kaikki vesijohdot uusitaan kylpyhuoneremontin yhteydessä. Varsinaisessa vesijohtojen uusimisessa työt kyseisessä asunnoissa jäävät vähäisiksi, koska ainoat putket, jotka asuntoon vedetään on 2-3 syöttöputkea, jotka liitetään kylpyhuonesaneerauksessa asennettuihin varauksiin.

Varautumalla linjasaneeraukseen jo kylpyhuonesaneerauksen aikana ei taloyhtiölle tule moninkertaisia kustannuksia esimerkiksi putkitöistä kylpyhuoneen osalta. Tärkein hyöty on, ettei kylpyhuoneen vesieristeeseen jää “ylimääräisiä” reikiä, kun kaikki putkiasennukset tehdään kerralla eikä niihin tarvitse koskea.

Hankkeen aloitus ja kulku

Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä suoritettiin lain vaatima asbestikartoitus, jonka tuloksien perusteella kohteessa ei työalueella ollut asbesti- eikä muita haitta-aineita.

Tarjoukset pyydettiin kuudelta paikalliselta urakoitsijalta, joilta saimme 6 tarjousta. Tarjouksista valittiin kokonaiskustannuksiltaan paras tarjous taloyhtiölle.

Ennen hankkeen aloittamista pidettiin urakoitsijavetoinen info-tilaisuus, jossa käytiin läpi urakan yleisjärjestelyt, vaikutukset asumiseen ja materiaalivalinnat.

Hankkeen märkätilatöiden valvoja ja projektin johtaja oli Antti Palovaara.

Urakka suoritettiin kolmessa eri jaksossa, joissa jokaisessa oli osavastaanotto. Urakka valmistui urakkasopimuksen mukaan.

Tarvitsetko tarjouksen?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

puh. +358 400 801 454
antti.palovaara@insinooripalvelut.com