Taloyhtiöiden projektinjohto Rovaniemellä ja Lapissa

Projektinjohto ja projektipäällikkö huolehtivat taloyhtiön hankkeen läpiviennistä aina suunnittelusta valvontaan. Projektinjohto kilpailuttaa hankkeelle ammattitaitoiset suunnittelijat. Suunnitelmien valmistuttua projektinjohto hoitaa tarvittaessa lupakuvat.

Kokonaisvaltaista projektinjohtopalvelua taloyhtiöille

Urakkakilpailuun valitaan luotettavat urakoitsijat ja tarjouskilpailun jälkeen esittää hallitukselle yhteenvedon urakkakilpailusta, jonka perusteella taloyhtiön hallituksen on helppoa tehdä päätös parhaasta urakoitsijasta hankkeelleen. Projektinjohto huolehtii hankkeelle valvojat. Projektinjohto voi hankkeesta riippuen koostua ainoastaan projektipäälliköstä. Suuremmissa hankkeissa johto koostuu tarpeen mukaan esimerkiksi useammasta projekti-insinööristä.

Projektipäällikkö vastaa hankkeesta taloyhtiön hallituksen asettamien raamien puitteissa. Taloyhtiön hallitus päättää hankkeen laadulliset, aikataululliset tavoitteet sekä budjetin.

Projektipäällikkö voi huolehtia muun muassa:

 • Hankkeen suunnittelusta.
 • Hankesuunnittelun pohjalla olevien tutkimusten hankkimisesta.
 • Toteutusaikataulun suunnittelusta yhdessä taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa.
 • Urakan kilpailuttamisesta.
 • Urakkasopimusten laatimisesta.
 • Hankkeen toteutuksen aikaisesta valvonnasta.
 • Budjetissa pysymisestä.

 

Ammattitaitoinen projektipäällikkö auttaa taloyhtiöitä monella tapaa. Kun projektipäällikkö on hankkeessa alusta asti, voidaan välttyä turhilta tai päällekkäisiltä korjauksilta. Insinööripalvelut Poweria on saanut kiitosta taloyhtiöiden hallituksilta selkeästä ja kansantajuisesta esitystavasta. Meille on tärkeää että asiakasta pidetään informoituna ja hänen toiveensa tulevat kuulluiksi. Kunnia-asiamme on myös aikatauluissa pysyminen ja ripeä toiminta. Meille on tärkeää pitää osaamisemme ajan tasalla, tästä osoituksena omaamme muun muassa alla olevat sertifioinnit. Kun taloyhtiö valitsee sertifioinnin omaavat ammattilaiset hankkeeseen, voivat he varmistua siitä että valvonta tapahtuu ajan tasalla olevien määräysten mukaan ammattitaidolla.

Projektin kulku talonyhtiöille

Tutkimus

Kartoitetaan mahdollinen vahinko/korjausalue, selvitetään mahdolliset vian aiheuttajat.

Suunnitelma

Tutkimustulosten perusteella laaditaan suunnitelmat ja laaditaan urakkaohjelma.

Kilpailutus

Urakkaohjelman perusteella kilpailutetaan urakka ja tehdään taloyhtiön kanssa urakoitsijoiden valinnat.

Valvonta

Valvoja on taloyhtiön etua ajava taho. Remontin aikana tämä tarkoittaa virheellisiin työtapoihin puuttumista sekä tarvittavat tarkastuksia ja kattavaa raportointia.

Katselmus

Urakan valmistuessa valvoja edustaa taloyhtiötä teknisten ratkaisuiden ja työnlaadun tarkastamisessa. Katselmuksessa paikalla ovat taloyhtiön edustaja, taloyhtiön tekninen isännöitsijä sekä urakoitsijat.

Loppuraportti

Raportti koostuu työn eri vaiheiden kuvaamisesta ja muutosten kirjauksista. Loppuraportointi on tärkeää etenkin, jos työhön joudutaan palaamaan jälkikäteen.

Toteuttamiamme kohteita

Lisää kohteita

 • Lisää kohteita

  Urakka
  Asiakas
  Vuosi
  Linjasaneerauksen projektinjohto ja valvonta
  As Oy Evakkotie 75 A-F
  2022
  Linjasaneerauksen valvonta ja projektinjohto
  As Oy Ounasjoenranta
  2022
  Kylpyhuoneiden korjaustyösuunnittelu, projektinjohto ja valvonta
  As Oy Lapinsilmu
  2021
  Kylpyhuonesaneerauksen valvonta ja projektinjohto
  As Oy Ahkio
  2022
  Kylpyhuonesaneerauksen valvonta ja projektinjohto
  As Oy Lapinkävijäntie
  2022
  Piha-alueen muutostöiden suunnittelu, hankkeen kilpailutus & Valvonta
  As Oy Pullinrova
  2021
  Linjasaneerauksen projektinjohto ja valvonta
  As Oy Kimminkulma
  2021
  Rakennustöiden valvonta
  As Oy Anninportti
  2019
  Rakennustöiden valvonta
  As Oy Pullirova
  2019
  Vaurionkorjaus valvonta
  As Oy Keikeröntie
  2019

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Missä vaiheessa projektinjohtaja kannattaa valita?

  Projektinjohtaja kannattaa valita ensimmäiseksi ulkopuoliseksi konsultiksi rakennushankkeeseen. Ammattitaitoinen projektinjohtaja tietää, mitkä selvitykset tulee tehdä ennen suunnittelijoiden valintoja sekä mitä suunnittelijasopimuksiin on hyvä sisällyttää. Varsinkin saneeraushankkeissa on tärkeää, että hankkeen kokonaisluonne on yhden toimiston hallussa. Näin tilaaja voi luottaa siihen, että hanke etenee alussa sovittuun suuntaan.

 • Mitä projektinjohtaja tekee?

  Projektinjohtajan tehtäviin kuuluu seuraavat asiat:

  • Tarvittavien selvitysten teettäminen (Viemärin kuntotutkimukset, märkätilojen kuntotutkimukset, muut kuntotutkimukset)
  • Suunnittelijoiden kilpailuttaminen (LVI, rakennus ja sähkö)
  • Suunnittelijoiden ohjaus suunnittelijapalavereissa
  • Suunnitelmien yhteensovittamisen varmistaminen
  • Palaverit tilaajan kanssa, joissa käydään läpi suunnitelmatilanne

   

  Suunnitelmien valmistuttua projektinjohtaja kerää suunnitelmat yhteen ja laatii urakoitsijalle lähetettävät tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntövaiheessa projektinjohtaja kerää urakoitsijoilta tulevat tarkentavat kysymykset yhteen ja laatii niihin vastaukset.

Tarvitsetko tarjouksen?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

puh. +358 400 801 454
antti.palovaara@insinooripalvelut.com