Projektinjohto: As Oy Kimminkulma

Projektin tiedot:

  • Asiakas: As Oy Kimminkulma
  • Projekti: Käyttövesijohtojen uusiminen, viemäreiden sukittaminen, lämpöverkon venttiilien vaihto sekä kahdeksan kylpyhuoneen saneeraus
  • Aika: 2020 – 2022
  • Sijainti: Rovaniemi
  • Powerian rooli: Projektinjohto, kylpyhuoneiden suunnittelu ja valvonta

Projektikuvaus

Taloyhtiö pyysi tarjousta linjasaneeraushankkeen projektin johdosta ja suunnittelusta. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijoiden kanssa. Hankkeessa päätettiin suorittaa laajamittainen saneeraus, jossa samalla uusittaisiin käyttövesijohtojen lisäksi myös huoneistojen sähkönsyöttö sekä lämmitysverkon perussäätö tarvittavien vaihtojen kanssa.

Ennen tarjouksen jättämistä kävimme läpi taloyhtiöön tehdyt kuntotutkimukset, joiden perusteella hankkeeseen liitettiin mukaan myös osa taloyhtiön heikkokuntoisimmista kylpyhuoneista.

Suunnittelu

Suunnittelun aloituspalaverissa käytiin läpi taloyhtiön hallituksen kanssa erilaisia vaihtoehtoja remontin suorittamiseen ja päätettiin suunnittelun suuntaviivat.

Suunnittelukatselmuksessa kävimme kiertämässä remontoitavat tilat ja kuvasimme ne 360-kameralla suunnittelun aikaiseen käyttöön. 360-kuvauksilla saadaan sisällytettyä suunnitelmiin huoneistojen erityispiirteet listätyökustannusten minimoimiseksi. Suunnittelun yhteydessä tehtiin edellä mainitut suunnitelmat ja varmistettiin niiden yhteensopivuus.

Tavoitteena suunnittelussa oli, että remontti suoritetaan siten, että kiinteistössä voitaisiin koko remontin ajan asua ja näin ollen mahdolliset käyttökatkot yms. pyrittäisiin pitämään mahdollisimman lyhyinä.

Tarjoukset pyydettiin kuudelta paikalliselta urakoitsijalta, joilta saimme jokaiselta tarjouksen. Tarjouksista valittiin kokonaiskustannuksiltaan paras tarjous taloyhtiölle.

Hankkeen aloitus ja projektin kulku

Ennen hankkeen aloittamista pidettiin urakoitsijavetoinen infotilaisuus, jossa käytiin läpi urakan yleisjärjestelyt, vaikutukset asumiseen ja materiaalivalinnat.

Hankkeen linjasaneerausvalvoja ja projektinjohtaja oli Antti Palovaara.

Urakan aikana projektinjohtaja laati koko hankkeen ajalta valvontapöytäkirjan sekä järjesti hankkeen työmaakokoukset ja muut tilaajapuolen käytännön järjestelyt.

Insinööripalvelut Poweria Oy hoitaa tämän hankkeen takuuajan velvoitteet sekä on ollut valvojana muissa urakan jälkeen tehdyissä kylpyhuoneremonteissa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Poweria Oy insinööripalvelut merkki

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

puh. +358 400 801 454
antti.palovaara@insinooripalvelut.com