Usein kysytyt kysymykset

Askarruttaako jokin taloyhtiön kylpyhuone- tai putkiremontissa, kuntotutkimuksessa ja kuntoarviossa tai taloyhtiön peruskorjaushankkeessa? Päätimme koota alle muutamia kyseisistä aiheista usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin kerromme ytimekkäästi vastauksemme.

 

1.  Mitä osakkaan tulee tehdä ennen kylpyhuoneremonttia?

Osakkaan tulee tehdä isännöitsijälle muutostyöilmoitus, josta selviää mm. mahdolliset tehdyt asbestikartoitukset sekä lähitulevaisuudessa suunnitteilla olevat muut taloyhtiön remontit, joilla voi olla vaikutusta kylpyhuoneremonttiin.

2. Mikä on taloyhtiön vastuu kylpyhuoneremontissa? 

Taloyhtiön vastuuseen kuuluu usein yhteisten tilojen yllä- ja kunnossapito, perusrakenteista kuten putkistoista sekä ulkoisista rakenteista, kuten seinistä ja lattioista vastaaminen.

3. Miten kustannukset jakautuvat taloyhtiön ja osakkaan välillä osakkaan teettämässä kylpyhuoneremontissa?

Taloyhtiön kustannuksiin kuuluvat tavanomaisesti tarvittavat vesieristetarvikkeet, mahdolliset kaivon vaihdot sekä muut LVI-tekniset päivitykset.

4. Mikä on kuntotutkimuksen ja kuntoarvion ero?

Kuntotutkimuksessa jotakin rakenteen osaa halutaan tutkita tarkemmin mm. avaamalla, kun taas kuntoarviolla pyritään selvittämään rakenteiden ja järjestelmien kuntoa niitä kuitenkaan avaamatta.

5. Miksi taloyhtiössä aloitetaan putkiremontti?

Putkiremontti aloitetaan usein siksi, koska taloyhtiön putkisto on vanhentunut tai vaurioitunut ja sen kuntoa ei voida enää turvallisesti ylläpitää.

6. Kuinka kauan taloyhtiön peruskorjaushanke kestää?

Taloyhtiön peruskorjaushake kestää suunnittelusta loppukatselmukseen noin puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen.

 

Jäikö jokin askarruttamaan?

Ota yhteyttä tästä!