Taloyhtiön talous

Taloyhtiön talous on yksi pinnalla olevista aiheista yleisen hintatason sekä energian hinnan kohoamisen myötä puhumattakaan korkotason noususta. Paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä, sillä erilaisia säästötapoja on monia. Erityisesti taloyhtiön talouden huolellisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa kustannusten karsimiseen.

 

Mitä kaikkea taloyhtiön taloutta suunnitellessa kannattaa sitten ottaa huomioon?

 

Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti pitkän aikavälin suunnitteluun. Eri aihealueita voivat olla esimerkiksi energiatehokkuuden suunnittelu sekä huolto- ja korjaussuunnittelu. Myös huolellinen hankesuunnittelu sekä urakoitsijoiden kilpailuttaminen säästävät selvää rahaa ja myös materiaaleihin panostamalla hyöty on kestävää ja pitkäaikaista. 

 

Energiatehokkuuden suunnittelu auttaa taloyhtiötä vähentämään energiakuluja pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tulevissa korjaushankkeissa voidaan ottaa käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja, kuten ikkunoiden tiivistämistä tai vaikkapa aurinkopaneeleja. Hankkeen energiavaikutus tulisi aina laskea – puolueeton suunnittelija voi konsultoida energiansäästötoimenpiteiden todellisista vaikutuksista taloyhtiön energiankulutukseen. Energiatehokkuuden parantaminen voi myös oikeuttaa taloyhtiötä saamaan esimerkiksi ARA-avustusta. Onnistuneella energiatehokkuuden suunnittelulla voidaan pienentää taloyhtiön energiankulutusta sekä saada käyttökustannuksia alennettua.

 

Huolto- ja korjaussuunnittelulla taloyhtiö voi välttää suuria ja odottamattomia korjauskustannuksia. Suunnitelmallinen huolto ja ennakoivat korjaukset voivat auttamaan tunnistamaan ja korjaamaan ongelmat varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne pahenevat ja aiheuttavat suurempia kustannuksia. Huoltosuunnitelman avulla voidaan myös ajoittaa korjaukset optimaalisesti, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjouskilpailuja ja saada edullisempia hintoja.

 

Kaipaako taloyhtiösi apua korjaus- ja huoltosuunnittelussa tai päätetyn hankkeen toteuttamisessa? Insinööripalvelut Poweria on apunasi. 

 

Ota yhteyttä!