Taloyhtiön putkiremontti - mitä siitä tulisi tietää?

Putkiremontti, eli linjasaneeraus on yksi merkittävimmistä ja suurimmista taloyhtiön kunnossapitohankkeista, mikä voi aiheuttaa asukkaille monenlaisia haittoja ja häiriöitä. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä taloyhtiön putkiremontista on hyvä tietää ja miten projektipäällikkö voi auttaa taloyhtiötä toteuttamaan putkiremontin sujuvasti.

 

Putkiremontin tärkeimmät syyt

 

Putkiremontti on yleensä tarpeellinen silloin, kun taloyhtiön putkisto on vanhentunut tai vaurioitunut ja sen kuntoa ei voida enää turvallisesti ylläpitää. Putkiston kunnon heikentyminen voi johtua esimerkiksi putkien vanhenemisesta, huonosta vedenlaadusta, vesivahingoista tai väärin säädetystä laitteistosta. Putkiremontti on yksi suurimpia ja tärkeimpiä taloyhtiön remontteja ja sen tekemisellä voidaan turvata asukkaiden terveys ja turvallisuus sekä taloyhtiön arvon säilyminen pitkäksi aikaa.

 

Putkiremontin etukäteisvalmistelut

 

Putkiremontti on suuri ja monimutkainen projekti, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja valmistelua. Ennen putkiremontin aloittamista on tärkeää selvittää, mitä putkistosta tulee korjattavaksi  ja millaisilla materiaaleilla uusiminen tapahtuu. Tämä selvitystyö toteutetaan erilaisilla kuntotutkimuksilla ja kartoituksilla. On myös tärkeää arvioida kustannukset ja suunnitella aikataulu remontille. Nämä kaikki tulee tehdä viimeistään hankesuunnittelun yhteydessä.

 

Projektipäällikön rooli

 

Putkiremontti on usein taloyhtiön suurin yksittäinen hanke ja sen onnistunut toteutus edellyttää tarkkaa projektinhallintaa. Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että putkiremontti etenee suunnitellusti, aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa hankkeen suunnittelu, sopimusten laatiminen, rakennusluvan hakeminen, tarjouspyyntöjen tekeminen urakoitsijoille, tarjousten vertailu ja itse urakan valvonta. Projektipäällikkö toimii taloyhtiön etujen mukaisesti huolehtien, että remontti tehdään kuten taloyhtiön kannalta on parasta.

 

Ulkoisen projektipäällikön etu putkiremontissa

 

Projektipäällikköpalvelun ostaminen taloyhtiön putkiremontin yhteydessä säästää taloyhtiön aikaa ja rahaa. Projektipäällikön ammattitaidon ja kokemuksen avulla putkiremontti voidaan toteuttaa tehokkaasti ilman turhia viivästyksiä. Hän hoitaa sovitut hankkeeseen liittyvät käytännön asiat taloyhtiön puolesta ja vastaa siitä, että kaikki lainsäädännölliset vaatimukset tulevat täytetyksi. Projektipäällikkö on taloyhtiön hallituksen luottohenkilö ja hyvän projektipäällikön ominaisuuksiin kuuluukin selkeä viestintä niin hallitukselle, asukkaille kuin muillekin sidosryhmille. Hän osaa ilmaista käsillä olevan asian kunkin kohderyhmän vaatimalla tavalla. On tärkeää, että kaikki saavat ymmärrettävää tietoa oikea-aikaisesti. 

 

Jos siis tarvitset ammattitaitoisen, kokeneen ja ennen kaikkea taloyhtiön etua ajavan projektipäällikön linjasaneeraukseen, olet oikeassa osoitteessa.

 

Ota yhteyttä vaikka heti!