Putkiremontin toteutustavat

Putkiremontti on yksi suurimmista ja kalleimmista taloyhtiön huoltotoimenpiteistä, joka toteutetaan yleensä noin 30-50 vuoden välein. Se on välttämätön, mikäli putkisto on vanha tai vaurioitunut. Putkiremontin toteuttamiseen on useita eri vaihtoehtoja.

 

Nousuhormien hyödyntäminen ja sukitus

 

Viemäreiden osalta menetelmiä voivat olla esimerkiksi kokonaan tai osittain uusiminen olemassa oleviin nousuhormeihin tai sukitus. Sukituksessa vanhojen viemäriputkien tulee olla riittävän hyvässä kunnossa, jotta ne kestävät putkiston rassauksen sekä uuden kuituvahvisteisen sukan asentamisen putken sisään. Ennen sukituksen valintaa tulee viemärilinjat kuvata ja tarkastaa onko järjestelmä riittävän hyväkuntoinen ja toimiva, muutoin mahdolliset viat vain uusiutuvat. Mikäli viemäreissä ei ole esimerkiksi riittävästi kaatoa, ei asialle voida sukituksella tehdä mitään. 

 

Sukituksen etuna asukkaalle on hankkeen vähäisempi asumishaitta, sillä asunnossa voi asua pääasiallisesti koko hankkeen ajan. Ainoastaan viemäreiden käyttökielto tuo merkittävän haitan, joka kestää tavanomaisesti 2-3 viikkoa hankkeesta riippuen. Muiden järjestelmien vaikutukset asunnon käyttöön ovat normaalisti muutamia päiviä kerrallaan. Sen sijaan viemäreiden uusiminen nousuhormien sisälle tarkoittaa käytännössä asuntojen kylpyhuoneiden remontointia putkiremontin yhteydessä, minkä takia asunnossa on lähes mahdotonta asua remontin aikana. Asunnossa ei ole käytössä WC:tä, keittiötä tai kylpyhuonetta. 

 

Kokonaisvaltainen putkiremontti 

 

Kokonaisvaltainen putkiremontti tarkoittaa koko putkiston uusimista, mikä sisältää kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden tilojen putkien vaihtamisen. Tämä vaihtoehto on yleensä kalliimpi ja vie enemmän aikaa, mutta takaa putkiston toimivuuden pitkäksi aikaa. Putket voidaan remontoida joko uusille tai vanhoille reiteille tai näitä yhdistelemällä. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa auttaa taloyhtiötä valitsemaan parhaan toteutustavan hankekartoituksen yhteydessä. 

 

Osittainen putkiremontti

 

Osittainen putkiremontti tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että vain osa putkistosta uusitaan. Tämä voi olla varteenotettava vaihtoehto, mikäli vain osa putkistosta on vaurioitunut tai kulunut. Osittainen remontti on usein halvempi ja nopeampi vaihtoehto kuin kokonaisvaltainen remontti, mutta voi tarkoittaa sitä, että taloyhtiössä joudutaan myöhemmin uusimaan loputkin osat putkistosta. Tyypillisin osittaisen remontin toteutusmuoto on pelkkien vesijohtojen uusiminen ilman, että viemäreille tehdään mitään – tai toisin päin.

 

Putkiremontin toteutustapa on päätettävä viimeistään hankesuunnittelun yhteydessä. Eri toteutustapojen prosessit ja vastuunjako poikkeavat toisistaan. Tärkeintä on kuitenkin arvioida ajan kanssa huolellisesti eri vaihtoehtojen kustannukset sekä hyödyt ennen päätöksen tekemistä. Monet putkiremontin toteutusvaiheen ongelmat voidaan välttää huolellisella hankesuunnittelulla ja putkiston kunnon selvittämisellä ennen hankkeeseen ryhtymistä.

 

Putkiremontti on suuri investointi, mutta se takaa asumisen mukavuuden ja taloyhtiön arvon säilymisen pitkäksi aikaa. Käyttämällä puolueetonta ammattilaista jo hankkeen suunnitteluvaiheessa voidaan välttää monta toteutuksen sudenkuoppaa.

 

Insinööripalvelut Poweria auttaa sinua arvioimaan miten putkiremontti kannattaa toteuttaa ja olemme mukanasi aina projektin alusta loppuun saakka.

 

Ota yhteyttä!