Kuntoarvio ja kuntotutkimus - kuinka ne tulisi valita?

Taloyhtiön kuntoon on syytä syventyä perusteellisesti. Huolellisella ja oikein mitoitetulla kuntotutkimuksella voidaan säästää selvää rahaa. Tässä tekstissä pyrimme kertomaan kansantajuisesti kiinteistöjen tutkimusmenetelmistä kuntoarvion ja kuntotutkimuksen suhteen. Mitä ne oikein ovat ja kuinka ne tulisi valita? 

 

Kuntoarvio

 

Kuntoarvioiden tekemistä määrittävät tarkemmin asuinrakennusten osalta laaditut kuntoarviointiohjeet. Kuntoarvion avulla pyritään selvittämään esimerkiksi kerrostalo- tai rivitaloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kuntoa. Arvio toimii myös pohjana tulevien korjaustarpeiden määrittelemisessä. Toisin kuin kuntotutkimuksessa, kuntoarviossa ei avata rakenteita eikä jokaisessa asunnossa ole välttämättä tarvetta käydä, mikäli näin ei erikseen sovita. Kuntoarviosta laaditaan kuntoarvioraportti sekä monelle osakkeenomistajalle tutumpi PTS, joka kertoo muun muassa sen, mitä korjauksia taloyhtiöön on tulossa ja kuinka paljon ne maksavat.

 

Kuntotutkimus

 

Kun jotain rakennuksen osaa halutaan tutkia tarkemmin, tehdään kuntotutkimus. Normaalista poikkeavat havainnot, kuten esimerkiksi lattian ja seinän kylmät nurkat tai vieras, asuntoon kuulumaton haju ovat hyviä syitä kuntotutkimukselle. Toisaalta myös putkiremonttia suunnitellessa tutkimusten tarpeellisuutta on hyvä tarkastella, sillä tutkimusten avulla voidaan määritellä vaurioiden korjaaminen suoraan hankkeeseen kuuluvaksi vähentäen näin lisätöiden määrää. Kuntotutkimuksen tilaaminen on aina taloyhtiön hallituksen päätettävissä ja oikeanlaisen tutkimuksen valitseminen vaatii huolellista harkintaa sekä tarvittavia asiantuntijoita tukemaan päätöstä. 

 

Kuntotutkimuksen valinnassa tulisi ottaa huomioon ainakin rakennuksen ikä, käyttötarkoitus sekä tyypilliset rakennevauriot. Tutkimus on tärkeä investointi auttaen mahdollisten rakennevaurioiden havaitsemisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Remontin suunnitteluvaiheessa kuntotutkimukset ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden pohjalta päätetään muun muassa remontin oikeasta toteutustavasta.

 

Kuntotutkimuksia voidaan tehdä rakennuksen eri osille, kuten esimerkiksi putkistoille, märkätiloille, julkisivuille ja rakennuksen sähköjärjestelmille. Yleisimpiä tutkimuksia ovat muun muassa kosteuskartoitus sekä putkistojen ja rakenteiden kuntotutkimus. Myös lämpökuvaus on erinomainen tapa kartoittaa esimerkiksi kohteessa olevia ilmavuotoja. Kuntotutkimuksessa rakenteeseen voidaan tehdä useitakin avauksia ja usein sen yhteydessä otetaan myös materiaalinäytteitä. Avatut rakenteet suljetaan kuitenkin heti tutkimuksen jälkeen. Syntyneiden vaurioiden todellisen syyn löytämiseksi oikein mitoitetut kuntotutkimukset ovat erittäin tärkeitä.

 

Hyvät ja huonot puolet

 

Kuntotutkimusten suurin etu on mahdollisten rakennevaurioiden varhainen havaitseminen, mikä voi auttaa välttämään suurempia remontteja ja säästämään kustannuksia pitkällä aikavälillä. Huonona puolena lyhyellä tähtäimellä voidaan nähdä se, että kuntotutkimukset voivat tuntua arvokkailta. Hinta on kuitenkin pieni verrattuna mahdollisiin korjauskustannuksiin, mikäli mahdollinen hanke toteutetaan puutteellisten kuntotutkimusten takia liian laajana tai jopa väärään paikkaan.

 

Insinööripalvelut Poweria Oy on luotettava ja kokenut kuntotutkimusten ja kuntoarvioiden toteuttaja. Tarjoamme ammattitaitoista, asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palvelua. Olemme tunnettu laadukkaasta työstämme sekä kilpailukykyisistä hinnoistamme. 

 

Valitsemme aina parhaan kuntotutkimuksen juuri kullekin kohteelle. Emmekä parhaalla tarkoita kalleinta, vaan sellaista, joka riittää vaurion kartoittamiseen.

 

Mikäli siis sinulla tai taloyhtiöllänne on tarvetta kuntoarviolle tai mahdollisen vaurion kartoittamiselle, pyydä meidät paikalle niin katsotaan juuri teidän kohteellenne sopivin palvelu.

 

Ota yhteyttä tästä!